stenmurlogo

Velkommen til Stenmur. Vi restaurerer eldre murer og bygger nye stenmurer basert på gamle og tradisjonsrike prinsipper for tørrmuring.

undel
Nyanlagt av Stenmur: Tørrmur i Røykengranitt, Asker.

nesbru2
Nyanlagt av Stenmur: Støttemur have i tørrmur, Asker.

Stovi A
Utført av Stenmur: Tørrmur i natursten, Tanum, Bærum.

stovi 4

Utført av Stenmur: Fra arbeidet med anlegging av tørrmur i natursten, Tanum, Bærum.

MILJØVENNLIG OG SOLID MUR

Tørrmuring er en miljøvennlig og svært holdbar konstruksjonsmåte, der muren bygges opp av tilpasset og tilhugget sten, som legges sten på sten – uten bindemidler.

En tørrmur konstrueres slik at stenene selv binder hverandre sammen. I motsetning til murer i betong eller murer festet med sement, er en tørrmur fleksibel i forhold til årstider og temperatursvingninger - den kan røre på seg uten at det skaper problemer.

Der en mur i betong/sement etter noen år vil sprekke, vil en tørrmur stå like godt.


En dyktig utført tørrmur har konstruksjonsmessige kvaliteter helt utenom det vanlige, og kan stå solid og godt i flere hundre år.

Merk at det ikke kan tas noen «snarveier» om man vil ha en tørrmur av god kvalitet. Det som tilsynelatende kan være en rask og rimelig løsning, kan skape større problemer i etterhånd. Hovedregelen er at man får det man betaler for.


Kirkegaardsmuren Kongsberg

Eksempel på tørrmur som har holdt i flere hundre år: Kirkegårdsmuren i Kongsberg. Bygget 1766-79 av sten fra bergstadens første kirke. (Foto: Jan Bjerkfelt)

Storemuren Reed
Den berømte Storemuren, på veien mellom Reed og Sandane i Nordfjord. Tørrmuren er 40 meter bred og 22 meter høy, og står like godt som da den ble konstruert i 1887.


En tørrmurs estetiske uttrykk vil også bli penere og penere med årene.
Man kan både bruke sten fra stedet og eventuelt supplere med sten utenfra. Vi skaffer all type sten fra inn- og utland.

kistemur
           Oslo
Utført av Stenmur: Kistemur i Froland-skifer, Røa.

kistemur Oslo
Fra restaurering av brygge, Tinnsjøen, Rjukan.

GAMMEL MUR SOM HAR RAST UT

Vi restaurerer gamle murer som er rast ut. Svake partier i muren blir forsterket, dreneringen blir sjekket, og muren blir satt opp igjen med de originale stenene.

MINIMALT MED STØY OG MASKINER


Felles for våre prosjekter er at muren reises for hånd med minst mulig støy og inngrep i naturen. Bruken av maskiner er minimal. Hele arbeidet utføres etter økologiske prinsipper.

 Tørrmuring / steinmuring er en konstruksjonsmåte som har vært benyttet i århundreder - og i alle land verden over.

Mur i naturstein har i alle år vært et hederselement på norske gårder og eiendommer. Bygger du en ekte tørrmur, får du en mur som kvalitetsmessig overgår alle moderne "raske løsninger", og dessuten en mur som blir penere og penere med årene.

RING FOR BEFARING

Ta kontakt for en prat om mange spennende muligheter for hus, have, garasje, innkjørsel, hytte og brygge. 
Ring prosjektleder og tørrmurer Jan Bjerkfelt.

Jan Bjerkfelt - Hagaliveien 25 - 1358 Jar / Bærum / Akershus

Mobil 920 62 666 - mail: post@stenmur.no

Org. nr. 861 583 562 mva

===============================
><<<<<>>><>><<>><>><>>><>><>>>><

Tjenester som utføres av Stenmur - Bærum
Tørrmur

Steinmur

Hagemur
Granittmur
Grunnmur i tørrmur

Steinbrygge
Reparering av steinmur som har rast ut 

Legging av heller og skifer
Hellelegging

Drenering

Graving

Fundamentering

Trasering  

Prosjektledelse